HOTLINE: 02033 825525

Thông báoc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020

09/11/2021 02:44:21 PM
Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020;

Ngày 04/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3876/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020,

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả trúng tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đối với 675 trường hợp (trong đó có 02 thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; 224 thí sinh dự tuyển viên chức nhân viên và 449 thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên) (Có Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh gửi kèm theo).

2. Để đảm bảo công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định, đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện 02 bộ hồ sơ tuyển dụng viên chức và nộp về Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch tổng hợp) của các Sở, ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp công lập và Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố đăng ký tuyển dụng (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển).

* Thành phần hồ sơ gồm:

2.1  Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ

- Văn bằng, bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm (nếu có);

- Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng (trừ các trường hợp được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non; Giáo viên tiểu học; Giáo viên THCS; Giáo viên THPT; Chuyên viên; Văn thư), cụ thể:

+ Chứng chỉ Tin học: Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ: Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

* Đối với vị trí việc làm yêu cầu chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 1: A1 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS<3.0, TOEIC<400, TOEFLITP< 337, TOEFLIBT< 31, Cambridge Tests 45-69 KET.

* Đối với vị trí việc làm yêu cầu chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2: A2 khung tham chiếu Châu Âu, IELTS 3.0-3.5,TOEIC 400, TOEFLITP 337, TOEFLIBT 31, Cambridge Tests 70-89 KET; 45-64 PET.

* Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2.2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp đến thời điểm nộp hồ sơ, chưa được cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị cá nhân nộp phiếu hẹn của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để làm minh chứng);

2.3. Bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính đến tháng 11/2021 (nếu có);

2.4. Các Quyết định diễn biến tiền lương, hợp đồng lao động đối với người đã có thời gian công tác, Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của đơn vị mà người trúng tuyển viên chức hiện đang công tác (đối với thí sinh hiện đang công tác tại đơn vị khác với đơn vị đã dự tuyển như các đơn vị ngoài công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương khác…)

Thời hạn các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyển dụng viên chức gửi về các cơ quan, đơn vị trước ngày 17/11/2021.

Khi nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức các thí sinh có trách nhiệm cung cấp văn bằng, chứng chỉ gốc để các cơ quan, đơn vị thẩm tra, xác minh, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của thí sinh theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Nếu quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển viên chức không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành chi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Tệp đính kèm

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020

 Bài viết liên quan