HOTLINE: 02033 825525

Trang chủ > Hoạt động Hội

Thông báo tuyển dụng

12/10/2020 08:31:18 AM
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đối với 1.291 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính – Quản trị. Phòng Kế hoạch tổng hợp) của các Sở, ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn./.