HOTLINE: 02033 825525

Trang chủ > Hoạt động Hội

Tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long

27/06/2020 07:50:41 AM
Từ ngày 22-24/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long tổ chức 02 lớp tập huấn cho 72 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thuộc 4 phường: Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Tu, Hà Lầm. Nội dung tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, thực hiện vệ sinh cá nhân đối với người dân tại cộng đồng.

Trong thời gian tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn cho tình nguyện viên tại 2 phường: Bãi Cháy và Hoành Bồ. Đây là chương trình dự án Ứng phó dịch bệnh Covid-19 do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viên trợ cho Việt Nam và Quảng Ninh là một trong những tỉnh triển khai dự án trên.

Trần Mạnh Oanh