HOTLINE: 02033 825525

Trang chủ > Hoạt động Hội

Hội CTĐ tỉnh: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020

29/12/2019 08:41:19 AM
Ngày 27/12/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Đồng chí Vũ Hồng Hải - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Phí Thị Chỉ – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch công đoàn cơ quan- Chủ trì Hội nghị.


Đ/c Vũ Hồng Hải - Bí thư Chi bộ - Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ và Báo cáo công khai tài chính năm 2019. Năm 2019, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hội CTĐ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo tổ chức những phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt, trị giá hoạt động của toàn Hội đạt gần 37 tỷ đồng; các chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều đạt và vượt; Công đoàn xếp loại vững mạnh; 11 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; Công đoàn  viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.Các cá nhân nhận được khen thưởng tại Hội nghị

 
Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công Đoàn cơ quan
ký giao ước thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, cơ quan Hội CTĐ tỉnh  đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tổ chức ký kết thi đua giữa các ban, Văn phòng tỉnh Hội.

Ad