HOTLINE: 02033 825525

Gà trống là linh vật phong trào hiến máu tình nguyện của Việt Nam

08/08/2022 04:02:14 PM
Chia sẻ về ý tưởng xây dựng linh vật "Gà trống," tác giả cho biết xuất phát từ suy nghĩ, tiếng gáy của gà trống báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, như báo hiệu những điều tươi tốt, sức sống mới.
Theo TTXVN/Vietnam+


Bài viết liên quan