HOTLINE: 02033 825525

Trang chủ -> Địa chỉ nhân đạo

Mẹ ung thư, em trai tâm thần, nữ sinh Học viện Ngoại giao nguy cơ bỏ học
Mẹ bị ung thư não giai đoạn 3, em trai tâm thần hay đập phá đồ đạc, chỗ dựa duy nhất là người bố sức khoẻ yếu, chân tay có u. Hoàn cảnh đáng thương khiến em Bùi Thị Ngọc có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.