HOTLINE: 02033 825525

Đăng ký hiến máu

Họ tên (*)  
Giới tính (*)
Ngày tháng năm sinh (*)  
Số CMND (*)  
Số điện thoại (*)  
Email (*)  
Nhóm máu (*)
Chiều cao (*)  
Cân nặng (*)  
Số lần hiến (*)  
Thời gian hiến gần nhất (*)  
Nguyên quán
Tạm trú
Đơn vị công tác
Ghi chú