HOTLINE: 02033 825525

Cơ cấu tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

 Ông Vũ Hồng Hải

Chủ tịch

3.828.056

0915.345.950

2

 Bà Phí Thị Chỉ

Phó Chủ tịch TT

3.829.228

0912.155.737

3

 Bà Đào Thị Hải Yến

Phó Chủ tịch

3.626.661

0901.502.526

4  Bà Trần Minh Thu Ủy viên thường trực 3.815.025 0983.025.288

 

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

TT

PHÒNG, BAN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Văn phòng

vanphongctdqn
@gmail.com 

 Bà Đào Thị Lan Bình

Phụ trách văn phòng

3.825.525

0983.882.858

2  Bà Nguyễn Thu Huyền Kế toán trưởng 3.518.701 0982.370.888

3

 Bà Vũ Ngọc Anh

Hành chính - Tổng hợp, văn thư

3.825.525

0888.266.268

4

 Lương Trà Mi

HĐLĐ

3.825.525

 

5

 Ông Hoàng Văn Cảnh

Lái xe

3.825.525

039.393.1961

6

Ban Tổ chức, kiểm tra, tuyên huấn, thanh thiếu niên

bantochuc.hctdqn
@gmail.com 

 Bà Trần Minh Thu

Trưởng Ban

3.815.025

0983.025.288

7

 Ông Nguyễn Quyết Tiến

Chuyên viên

3.815.025

0973.700.558

8

Ban Phong trào

banphongtraoctdqn
@gmail.com 

 Bà Phan Kim Thoa

Trưởng Ban

3.624.352

083.980.988

9

 Ông Lê Tuấn Mạnh

Phó Ban

 3.624.352

0912.136.518

10

 Ông Đặng Chi Dảu

Chuyên viên, Phụ trách Trung tâm giảm nhẹ thiên tai số 2, huyện Tiên Yên

 

0915.345.684

11

 Ông Trần Mạnh Oanh

Chuyên viên

3.624.352

0936.201.548

12

 Bà Bùi Thị Hương Mai

Chuyên viên

3.624.352

0909.585.258

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

1

Đông Triều

Hoàng Văn Long

Chủ tịch

3.870.545

904.616.162

Nguyễn Thị Thanh Nhâm

Phó Chủ tịch

3.870.545

904295996

2

Uông Bí

Nguyễn Văn Ba

Chủ tịch

3.854.005

973.768.299

Vũ Hải Phong

Phó Chủ tịch

3.854.005

969.792.368

3

Quảng Yên

Trần Đông Hải

Chủ tịch

3.559.058

793.767.855

Vũ Khắc Hoàn Phó Chủ tịch 3.875.516

0363389589

Dương Cao Thủy

Phó Chủ tịch

3.875.516

902.260.959

Nguyễn Thị Nguyên

Chuyên viên

3.875.516

979.988.856

4

Hạ Long

Phạm Văn Thơ

Chủ tịch

3.825.981

912.382.059

Nguyễn Thu Thủy

Phó Chủ tịch

3.825.981

983.186.922

Nguyễn Huy Hải Phó Chủ tịch 3.825.981 0866.499.268

Trần Bích Diệp

Chuyên viên

3.825.981

905.487.109

Cao Thị Bích Thảo

Chuyên viên

3.825.981

936.303.988

5

Cẩm Phả

Hà Văn Hiền

Chủ tịch

3.862.802

936.836.166

Nguyễn Thế Trung

Phó Chủ tịch

3.862.802

393.882.199

6

Vân Đồn

Nguyễn Đức Bình

Chủ tịch

3.793.736

912.903.145

Phạm Huy Thành

Phó Chủ tịch

3.793.736

919.031.898

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

3.793.736

962.022.359

7

Cô Tô

Trương Mạnh Cơ

Phó Chủ tịch

3.889.479

912.330.998

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

3.889.479

974.285.619

8

Ba Chẽ

Vi Văn Dương

Phó Chủ tịch

3.883.269

915.771.696

9

Tiên Yên

Dương Thanh Tiến

Chủ tịch

3.876.119

914.899.387

Trịnh Thị Hằng

Phó Chủ tịch

3.876.119

948.676.568

Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên 3.876.119 083.651.818

10

Bình Liêu

Hoàng Việt Dũng

Phó Chủ tịch

3.878.435

912.529.697

Lô Đức Thuận

Phó Chủ tịch

3.878.435

945.286.556

11

Đầm Hà

Lê Thị Quyên

Chủ tịch

3.880.015

912.325.148

Nông Thị Hồng

Phó Chủ tịch

3.880.015

934.224.179

12

Hải Hà

Nguyễn Hữu Nghị

Chủ tịch

3.879.204

366.128.609

Nguyễn Khắc Thanh

Phó Chủ tịch

3.879.204

986.085.901

Lương Hồng Thắng

Chuyên viên

3.879.204

983.879.280

13

Móng Cái

Vũ Văn Dũng

Chủ tịch

3.882.227

983.186.628

Lương Tiến Dũng Phó Chủ tịch 3.882.227 913.597.198

Bùi Xuân Trung

Chuyên viên

3.882.227

986.508.727

14

Trường CĐ Y tế QN

Phạm Thị Hoài Thương

Chủ tịch

 

919.013.668

Phạm Văn Hiến

Phó Chủ tịch

 

763.603.456